เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

08.00 - 19.00 น.

เราช่วยคุณได้

@sunrisetravel

Travel License : 11/01810

หน้าแรก

/

ทัวร์เกาหลี

/

ทัวร์เกาหลี Journey Summer Korea 5วัน 3คืน (7C)

ทัวร์เกาหลี Journey Summer Korea 5วัน 3คืน (7C)

ทัวร์เกาหลี Journey Summer Korea 5วัน 3คืน (7C)

เที่ยวเกาหลี Journey Summer Korea 5วัน 3คืน เทศกาลดอกไม้ฤดูร้อน กุหลาบ ลาเวนเดอร์ ไฮเดรนเยีย แลนด์มาร์คใหม่ ห้องสมุดบยอลมาดัง สวนเกาะสมุนไพร อุทยานธรณีโลกฮันทังกัง สวนสนุกล๊อตเต้เวิลดิ์ วัดวาอูจองซา ป้อมปราการซูวอนฮวาซอง 3 เกาะลอยน้ำ บนแม่น้ำฮัน แต่งชุดฮันบกแชะถ่ายภาพ ทำข้าวห่อสาหร่าย หมู่บ้านวัฒนธรรมนัมซาน

รหัสทัวร์

KR_7C00128

ประเทศ

เกาหลี

กำหนดการเดินทาง

18 พ.ค. 67 - 28 ส.ค. 67

จำนวนวัน

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

19,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Jeju Air

พ.ค. 67

19,900฿

18-22

19,900฿

22-26

19,900฿

25-29

มิ.ย. 67

19,900฿

01-05

19,900฿

05-09

19,900฿

08-12

19,900฿

12-16

19,900฿

15-19

19,900฿

19-23

19,900฿

22-26

19,900฿

26-30

19,900฿

29-03ก.ค.

ก.ค. 67

19,900฿

03-07

19,900฿

06-10

19,900฿

10-14

19,900฿

13-17

19,900฿

17-21

ส.ค. 67

19,900฿

14-18

19,900฿

21-25

19,900฿

24-28

19,900฿

28-01ก.ย.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

22 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67

19,900

-

-

5,900

-

-

25

25 พ.ค. 67 - 29 พ.ค. 67

19,900

-

-

5,900

-

-

25

01 มิ.ย. 67 - 05 มิ.ย. 67

19,900

-

-

5,900

-

-

25

05 มิ.ย. 67 - 09 มิ.ย. 67

19,900

-

-

5,900

-

-

25

08 มิ.ย. 67 - 12 มิ.ย. 67

19,900

-

-

5,900

-

-

25

12 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67

19,900

-

-

5,900

-

-

25

15 มิ.ย. 67 - 19 มิ.ย. 67

19,900

-

-

5,900

-

-

25

19 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67

19,900

-

-

5,900

-

-

25

22 มิ.ย. 67 - 26 มิ.ย. 67

19,900

-

-

5,900

-

-

25

26 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67

19,900

-

-

5,900

-

-

25

29 มิ.ย. 67 - 03 ก.ค. 67

19,900

-

-

5,900

-

-

25

03 ก.ค. 67 - 07 ก.ค. 67

19,900

-

-

5,900

-

-

25

06 ก.ค. 67 - 10 ก.ค. 67

19,900

-

-

5,900

-

-

25

10 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67

19,900

-

-

5,900

-

-

25

13 ก.ค. 67 - 17 ก.ค. 67

19,900

-

-

5,900

-

-

25

17 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67

19,900

-

-

5,900

-

-

25

14 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67

19,900

-

-

5,900

-

-

25

21 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67

19,900

-

-

5,900

-

-

25

24 ส.ค. 67 - 28 ส.ค. 67

19,900

-

-

5,900

-

-

25

28 ส.ค. 67 - 01 ก.ย. 67

19,900

-

-

5,900

-

-

25

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ

Day : 2

สนามบินนานาชาติอินชอน – วัดวาอูจองซา “พระพุทธศากยมุนีพระพุทธไสยาสน์” ไม้จันทร์หอม ที่ได้รับการบันทึกลงในกินเนสบุ๊คว่าเป็นพระพุทธรูปไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก – แลนด์มาร์คแห่งใหม่ ! ห้องสมุด Byeolmadang Library – ป้อมปราการซูวอนฮวาซอง มรดกโลกทางด้านวัฒนธรรม UNESCO (ไม่รวมค่าขึ้นบอลลูนชมวิวป้อมปราการซูวอน)

Day : 3

เคียงกีโด – สวนเกาะสมุนไพร + เทศกาลดอกไม้ เช่น กุหลาบ ลาเวนเดอร์ ไฮเดรนเยีย เป็นต้น – 100 ที่เที่ยวเกาหลีที่ไม่ควรพลาด ! อุทยานธรณีโลกฮันทังกัง – ศูนย์เวชสำอางเครื่องสำอาง – ย่านฮงแด + คาเฟ่ 943 King’s Cross - 3 เกาะลอยน้ำ บนแม่น้ำฮัน และน้ำพุสายรุ้งสะพานบันโพ

Day : 4

กรุงโซล – ศูนย์โสมเกาหลี – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + แต่งชุดฮันบกแชะถ่ายภาพ + ทำข้าวห่อสาหร่าย – ดิวตี้ฟรี – ย่านเมียงดอง – สุขสนุก ! สวนสนุกล๊อตเต้เวิลดิ์ รวมบัตร Free Pass Ticket เล่นเครื่องเล่นได้ไม่จำกัดรอบ Magic Island ขบวนพาเหรด และเทศกาลต่างๆ ของทางสวนสนุก + พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเกาหลี Lotte World Folk Museum

Day : 5

กรุงโซล – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – หมู่บ้านวัฒนธรรมนัมซาน – แวะซื้อของฝากเกาหลี – ✈สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว

     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด

             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน  
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
             -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน

          กรณีมีสลิปหลักฐานการโอน
             -  ส่งรูปสลิปการโอนเงินแจ้งทาง Line Official ของบริษัทไอดี @sunrisetravel

             กรณีมีไม่มีหลักฐานการโอน
             -  จำนวนเงินที่ชำระ
             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน 
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
             - แจ้งช่องทางที่ทำรายการโอนเข้ามา เช่น โอนผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร, ผ่านโมบายแบงค์กิ้ง , ผ่านตู้ ATM เป็นต้น

จำนวนผู้เข้าชม 13 ครั้ง