เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

08.00 - 19.00 น.

เราช่วยคุณได้

@sunrisetravel

Travel License : 11/01810

หน้าแรก

/

ทัวร์รัสเซีย

/

ทัวร์รัสเซีย RUSSIA AURORA มอสโคว์ มูร์มันสค์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7วัน 5คืน

ทัวร์รัสเซีย RUSSIA AURORA มอสโคว์ มูร์มันสค์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7วัน 5คืน

ทัวร์รัสเซีย RUSSIA AURORA มอสโคว์ มูร์มันสค์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7วัน 5คืน

เที่ยวรัสเซีย มอสโคว์ มูร์มันสค์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ตามล่าแสงเหนือ ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ หมู่บ้านซามิ ชมกวางเรนเดียร์ มูร์มันสค์ บินภายใน สู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังฤดูร้อน พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ อนุสาวรีย์พระเจ้านิโคลัสที่ 1 มหาวิหารเซนต์ไอแซค ถ่ายภาพริมแม่น้ำเนวา พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ ถนนอารบัท ประตูชัยมอสโก เนินเขาสแปร์โรว์ ฮิลล์

รหัสทัวร์

RU_WY00011

ประเทศ

รัสเซีย

กำหนดการเดินทาง

10 พ.ย. 66 - 01 มี.ค. 67

จำนวนวัน

7วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

69,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Oman Air

ก.พ. 67

69,999฿

11-17

71,999฿

21-27

71,999฿

23-29

มี.ค. 67

69,999฿

01-07

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

23 ก.พ. 67 - 29 ก.พ. 67

71,999

71,999

71,999

8,000

27,900

53,999

25

01 มี.ค. 67 - 07 มี.ค. 67

69,999

69,999

69,999

8,000

27,900

51,999

25

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินมัสกัต - สนามบินเชเรเมเตียโว - มอสโก

Day : 2

สนามบินเชเรเมเตียโว บินภายในสู่มูร์มันสค์ – อนุสาวรีย์อโลชา - Lenin Ice Breaker - ตามล่าแสงเหนือ

Day : 3

ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ – หมู่บ้านซามิ - ชมกวางเรนเดียร์ - มูร์มันสค์ - อิสระช้อปปิ้ง - ตามล่าแสงเหนือ

Day : 4

สนามบินเมืองมูร์มันสค์ บินภายในสู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อน (พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ)

Day : 5

พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - อนุสาวรีย์พระเจ้านิโคลัสที่ 1 - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - ถ่ายภาพริมแม่น้ำเนวา – มหาวิหารคาซาน – ถนนเนฟสกี้ - รถไฟความเร็วสูง SAPSAN สู่ มอสโก

Day : 6

จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างกุม - พระราชวังเครมลิน - โบสถ์อัสสัมชัญ – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - ถนนอารบัท -ประตูชัยมอสโก - เนินเขาสแปร์โรว์ ฮิลล์ - มหาวิทยาลัยมอสโก - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - OUTLET MALL - สนามบินเชเรเมเตียโว

Day : 7

สนามบินมัสกัต - สนามบินสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว

     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด

             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน  
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
             -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน

          กรณีมีสลิปหลักฐานการโอน
             -  ส่งรูปสลิปการโอนเงินแจ้งทาง Line Official ของบริษัทไอดี @sunrisetravel

             กรณีมีไม่มีหลักฐานการโอน
             -  จำนวนเงินที่ชำระ
             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน 
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
             - แจ้งช่องทางที่ทำรายการโอนเข้ามา เช่น โอนผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร, ผ่านโมบายแบงค์กิ้ง , ผ่านตู้ ATM เป็นต้น

จำนวนผู้เข้าชม 46 ครั้ง