เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

08.00 - 19.00 น.

เราช่วยคุณได้

@sunrisetravel

Travel License : 11/01810

หน้าแรก

/

ทัวร์รัสเซีย

/

ทัวร์รัสเซีย FROZEN BAIKAL ไบคาล 7วัน 6คืน

ทัวร์รัสเซีย FROZEN BAIKAL ไบคาล 7วัน 6คืน

ทัวร์รัสเซีย FROZEN BAIKAL ไบคาล 7วัน 6คืน

เที่ยวรัสเซีย Frozen Baikal บินตรง S7 รวมนั่งสุนัขลากเลื่อน และนั่งเรือตะลุยน้ำแข็ง พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ซึ่งเป็นเรือสะเทิ้นน้ำ สะเทิ้นบก เกาะโอล์คอน เกาะที่ใหญ่ที่สุดในทะเลสาบไบคาล ชมแหลมบรูคาน โขนหินชามาน เกาะโอคฮอร์น หมู่บ้านโบราณชาวบูร์ยาตเจดีย์แห่งการตรัสรู้

รหัสทัวร์

RU_S700003

ประเทศ

รัสเซีย

กำหนดการเดินทาง

25 ม.ค. 67 - 23 ก.พ. 67

จำนวนวัน

7วัน 6คืน

ราคาเริ่มต้น

69,988บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Siberia Airlines

ก.พ. 67

71,988฿

09-15

69,988฿

23-29

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

23 ก.พ. 67 - 29 ก.พ. 67

69,988

69,988

68,988

14,500

-

-

24

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ S7-6310(16.30-00.15+1)

Day : 2

อีร์คุตสค์-ชม Taltsy Museum พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน-นั่งรถลากเลื่อนโดยสุนัข- Baikal Dog Sledding Center-ชม Retro Park และจุดชมวิว Chersky Stone

Day : 3

ICE TOUR นั่งเรือ Khivus ซึ่งเป็นเรือสะเทิ้นน้ำ สะเทิ้นบก-นั่งรถตู้ 4WD-เกาะโอล์คอน-เกาะที่ใหญ่ที่สุดในทะเลสาบไบคาล

Day : 4

ชมแหลมบรูคาน (Burkhan Cape)-โขนหินชามาน (Shaman Rock)-แหลมโคบอย (Cape Khoboy)-ชมเห็นวิวทะเลสาบไบข่าน

Day : 5

เกาะโอคฮอร์น-หมู่บ้านโบราณชาวบูร์ยาต-เจดีย์แห่งการตรัสรู้ (Stupa of Enlightenment)

Day : 6

เมืองเอียร์คุตก์ ฉายา ‘ปารีสแห่งไซบีเรีย’-มหาวิหารแห่งพระประกาศแอนนันซิเอชั่น-อนุสาวรีย์จักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่ 3-วิหารสปาสสกาย่า

Day : 7

เช็คเอ้าท์ - ส่งออกสนามบิน - เดินทางกลับประเทศไทย– กรุงเทพฯ BKK S7-6309(10.10-13.30)

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว

     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด

             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน  
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
             -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน

          กรณีมีสลิปหลักฐานการโอน
             -  ส่งรูปสลิปการโอนเงินแจ้งทาง Line Official ของบริษัทไอดี @sunrisetravel

             กรณีมีไม่มีหลักฐานการโอน
             -  จำนวนเงินที่ชำระ
             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน 
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
             - แจ้งช่องทางที่ทำรายการโอนเข้ามา เช่น โอนผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร, ผ่านโมบายแบงค์กิ้ง , ผ่านตู้ ATM เป็นต้น

จำนวนผู้เข้าชม 65 ครั้ง