เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

08.00 - 19.00 น.

เราช่วยคุณได้

@sunrisetravel

Travel License : 11/01810

หน้าแรก

/

ทัวร์ยุโรปตะวันออก

/

ทัวร์ยุโรป EASTERN EUROPE เยอรมัน เชก สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย 8วัน 5คืน

ทัวร์ยุโรป EASTERN EUROPE เยอรมัน เชก สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย 8วัน 5คืน

ทัวร์ยุโรป EASTERN EUROPE เยอรมัน เชก สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย 8วัน 5คืน

เที่ยวยุโรป EASTERN EUROPE เยอรมัน เชก สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย 8วัน 5คืน ชม ปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบปราสาทดิสนีย์ ถ่ายรูปกับเมืองมรดกโลกริมทะเลสาบ เมืองฮัลสตัทท์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ชมความสวยงามของเมืองบูดาเปสต์ เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ ศูนย์รวมศิลปะแห่งกรุงเวียนนา อิสระ ณ ช้อปปิ้งห้างดัง PANDOF OUTLET

รหัสทัวร์

EU_QR00020

ประเทศ

ยุโรปตะวันออก

กำหนดการเดินทาง

24 ม.ค. 67 - 13 มี.ค. 67

จำนวนวัน

8วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

66,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Qatar Airways

มี.ค. 67

66,900฿

13-20

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

13 มี.ค. 67 - 20 มี.ค. 67

66,900

66,900

65,900

10,900

-

-

25

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

ท่าอากาศสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา

Day : 2

ท่าอากาศยานมิวนิค - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ย่านเมืองเก่า - โบสถ์เซนปีเตอร์ - มหาวิหารเฟราเอน - มาเรียนพลาสท์ พิเศษ !!! เมนูขาหมูเยอรมัน

Day : 3

เมืองฮัลสตัท - เชสกี้ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ

Day : 4

กรุงปราก - มหาวิหารเซนต์วิตุส (พระราชวังหลวงแทน) - ย่านช่างทองโบราณ - สะพานชาร์ลส์ - นาฬิกาดาราศาสตร์ - เมืองบราติสลาว่า

Day : 5

ปราสาทบราติสลาวา - โบสถ์สีน้ำเงิน - มหาวิหารเซนต์มาร์ติน - เมืองบูดาเปสต์ - จัตุรัสวีรบุรุษ - ล่องเรือเเม่น้ำดานูบ - ปราสาทดูบา (Castle hill) - โบสถ์แมทเธียส - ป้อมชาวประมง

Day : 6

ช้อปปิ้ง parndof outlet - กรุงเวียนนา - มหาวิหารเซนต์สตีเฟน - พระราชวังฮอฟเบิร์ก - โอเปร่า - เฮ้าท์ - ถนนสายวงแหวน (Ringstrasse)

Day : 7

พระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) - ท่าอากาศยานเวียนนา ประเทศออสเตรีย - ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Day : 8

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว

     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด

             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน  
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
             -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน

          กรณีมีสลิปหลักฐานการโอน
             -  ส่งรูปสลิปการโอนเงินแจ้งทาง Line Official ของบริษัทไอดี @sunrisetravel

             กรณีมีไม่มีหลักฐานการโอน
             -  จำนวนเงินที่ชำระ
             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน 
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
             - แจ้งช่องทางที่ทำรายการโอนเข้ามา เช่น โอนผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร, ผ่านโมบายแบงค์กิ้ง , ผ่านตู้ ATM เป็นต้น

จำนวนผู้เข้าชม 52 ครั้ง