เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

08.00 - 19.00 น.

เราช่วยคุณได้

@sunrisetravel

Travel License : 11/01810

หน้าแรก

/

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

/

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลีโดโลไมท์ ออสเตรีย เยอรมนี 10วัน 7คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลีโดโลไมท์ ออสเตรีย เยอรมนี 10วัน 7คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลีโดโลไมท์ ออสเตรีย เยอรมนี 10วัน 7คืน

เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ อิตาลีโดโลไมท์ ออสเตรีย เยอรมนี 10วัน 7คืน สไตน์ อัม ไรน์ ยอดเขาไดอาโวเลซซ่า นั่งรถไฟเบอร์นิน่า เอ็กเพลส โบลซาโน่ โอร์ทิเซย นั่งกระเช้าชมวิว แอล์ป เดอ ซุสซิ นั่งกระเช้าสู่จุดชมวิวซีคาด้า มรดกโลก วัล ดิ ฟุนส์ โบสถ์ซานต้า แมกดัลนา ทะเลสาบเบรียส คอร์ดิน่า ดิ เอมเพสโซ ทะเลสาบมิซูริน่า ยอดเขา โกรสซ์กล็อกเนอร์ เซลล์ แอม ซี มิวนิค ช้อปปิ้ง รัฐบาวาเรีย

รหัสทัวร์

CH_TG00099

ประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์

กำหนดการเดินทาง

02 ธ.ค. 66 - 23 มี.ค. 67

จำนวนวัน

10วัน 7คืน

ราคาเริ่มต้น

169,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Thai Airways

ก.พ. 67

169,900฿

11-20

169,900฿

26-06มี.ค.

มี.ค. 67

169,900฿

09-18

169,900฿

23-01เม.ย.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

26 ก.พ. 67 - 06 มี.ค. 67

169,900

169,900

169,900

32,900

-

-

20

09 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 67

169,900

169,900

169,900

32,900

-

-

20

23 มี.ค. 67 - 01 เม.ย. 67

169,900

169,900

169,900

32,900

-

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ – ซูริค

Day : 2

ซูริค – สไตน์ อัม ไรน์ – ยอดเขาไดอาโวเลซซ่า – คูร์

Day : 3

คูร์ – นั่งรถไฟเบอร์นิน่า เอ็กเพลส – ทิราโน่ – โบลซาโน่

Day : 4

โบลซาโน – โอร์ทิเซย – นั่งกระเช้าชมวิว แอล์ป เดอ ซุสซิ – นั่งกระเช้าสู่จุดชมวิวซีคาด้า (มรดกโลก) – โบลซาโน

Day : 5

โบลซาโน – วัล ดิ ฟุนส์ – จุดชมวิวโบสถ์ซานต้า แมกดัลนา – เดินเที่ยวทะเลสาบเบรียส – คอร์ดิน่า ดิ เอมเพสโซ

Day : 6

คอร์ดิน่า ดิ เอมเพสโซ – ทะเลสาบมิซูริน่า – ยอดเขา โกรสซ์กล็อกเนอร์ – เซลล์ แอม ซี

Day : 7

เซล แอม ซี – ยอดเขาคิทส์ชไตน์ฮอร์น – คิทซบูเฮล – มิวนิค

Day : 8

มิวนิค – พิพิธภัณฑ์บีเอ็มดับเบิลยู – จัสตุรัสมาเรียนพลัทซ์ – ช้อปปิ้ง

Day : 9

มิวนิค – เดินทางกลับ

Day : 10

สนามบินสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว

     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด

             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน  
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
             -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน

          กรณีมีสลิปหลักฐานการโอน
             -  ส่งรูปสลิปการโอนเงินแจ้งทาง Line Official ของบริษัทไอดี @sunrisetravel

             กรณีมีไม่มีหลักฐานการโอน
             -  จำนวนเงินที่ชำระ
             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน 
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
             - แจ้งช่องทางที่ทำรายการโอนเข้ามา เช่น โอนผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร, ผ่านโมบายแบงค์กิ้ง , ผ่านตู้ ATM เป็นต้น

จำนวนผู้เข้าชม 51 ครั้ง