เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

08.00 - 19.00 น.

เราช่วยคุณได้

@sunrisetravel

Travel License : 11/01810

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน หยางซั่ว เขาหลูหยี่ หนานหนิง 5วัน 4คืน

ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน หยางซั่ว เขาหลูหยี่ หนานหนิง 5วัน 4คืน

ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน หยางซั่ว เขาหลูหยี่ หนานหนิง 5วัน 4คืน

เที่ยวจีน ทัวร์กุ้ยหลิน หยางซั่ว เขาหลูหยี่ หนานหนิง 5วัน 4คืน นั่งกระเช้าชมความอลังการ นาขั้นบันไดหลงจี๋ นั่งกระเช้าชมความงดงามของเขา หลูยี่ ล่องแพชมทิวทัศน์ ขุนเขาน้อยใหญ่ที่สวยงาม ชมการแสดงโชว์ DREAM LIKE LIJIANG หนานหนิง นั่งรถไฟความเร็วสูง กุ้ยหลิน หลงเซิ่น นาขั้นบันไดหลงจี๋ รวมกระเช้าขึ้นลง กุ้ยหลิน โชว์ Dream Like Lijiang เขาหลูยี่ นั่งกระเช้าขึ้นลง หยางซั่ว ล่องแพไม้ไผ่แม่น้ำอวี้หลงเหอ อิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง กุ้ยหลิน เขาเซียงกง ถ้ำขลุ่ยอ้อ เขางวงช้าง เจดีย์เงินเจดีย์ทอง ชมด้านนอก อิสระช้อปปิ้งตลาดร้อยปี นั่งรถไฟความเร็วสูง หนานหนิง ลิ้มรสเมนูพิเศษ เผือกคริสตัล ปลาอบเบียร์ ห่านย่าง ปิ้งย่างเกาหลี

รหัสทัวร์

CN_CZ00021

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

22 พ.ย. 66 - 28 ก.พ. 67

จำนวนวัน

5วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

25,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

China Southern Airlines

ก.พ. 67

25,999฿

28-03มี.ค.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

28 ก.พ. 67 - 03 มี.ค. 67

25,999

25,999

-

5,000

-

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – หนานหนิง – นั่งรถไฟความเร็วสูง – กุ้ยหลิน

Day : 2

กุ้ยหลิน – หลงเซิ่น – นาขั้นบันไดหลงจี๋ – (รวมกระเช้าขึ้น+ลง) – กุ้ยหลิน – โชว์ Dream Like Lijiang

Day : 3

กุ้ยหลิน – เขาหลูยี่ (นั่งกระเช้าขึ้น-ลง) – หยางซั่ว – ล่องแพไม้ไผ่แม่น้ำอวี้หลงเหอ – อิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง – กุ้ยหลิน

Day : 4

กุ้ยหลิน – เขาเซียงกง – ถ้ำขลุ่ยอ้อ – เขางวงช้าง – เจดีย์เงินเจดีย์ทอง (ชมด้านนอก) – อิสระช้อปปิ้งตลาดร้อยปี – นั่งรถไฟความเร็วสูง – หนานหนิง

Day : 5

หนานหนิง – กรุงเทพฯ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว

     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด

             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน  
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
             -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน

          กรณีมีสลิปหลักฐานการโอน
             -  ส่งรูปสลิปการโอนเงินแจ้งทาง Line Official ของบริษัทไอดี @sunrisetravel

             กรณีมีไม่มีหลักฐานการโอน
             -  จำนวนเงินที่ชำระ
             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน 
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
             - แจ้งช่องทางที่ทำรายการโอนเข้ามา เช่น โอนผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร, ผ่านโมบายแบงค์กิ้ง , ผ่านตู้ ATM เป็นต้น

จำนวนผู้เข้าชม 48 ครั้ง