เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

08.00 - 19.00 น.

เราช่วยคุณได้

@sunrisetravel

Travel License : 11/01810

หน้าแรก

/

ทัวร์สเปน

/

ทัวร์สเปนเหนือ โปรตุเกส 11วัน 8คืน

ทัวร์สเปนเหนือ โปรตุเกส 11วัน 8คืน

ทัวร์สเปนเหนือ โปรตุเกส 11วัน 8คืน

เที่ยวสเปนเหนือ โปรตุเกส 11วัน 8คืน เซโกเบีย มรดกโลก บายาโดริด บูร์โกส บิลเบา ซานติยานา เดล มาร์ กิฆอน โอเวียโด โก้ ลัวการ์ ลูโก้ ซานดิเอโก้ เดอ คอมโพสเตลล่า บราก้า กิมาไรซ์ ปอร์โต้ โคอิมบรา โตมาร์ ลิสบอน แหลมโรก้า ซินตร้า พระราชวังแห่งชาติเปนา หอคอยเบเล็ง อนุสาวรีย์ดิสคัฟเวอรี่ ลิสบอน ช้อปปิ้งย่านถนน Avenida da Liberdade

รหัสทัวร์

ES_TK00011

ประเทศ

สเปน

กำหนดการเดินทาง

15 พ.ย. 66 - 14 มี.ค. 67

จำนวนวัน

11วัน 8คืน

ราคาเริ่มต้น

135,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Turkish Airlines

มี.ค. 67

135,900฿

14-24

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

14 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67

135,900

135,900

135,900

29,900

-

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ – อิสตันบูล

Day : 2

โดฮา – มาดริด – เซโกเบีย (มรดกโลก) – บายาโดริด

Day : 3

บายาโดริด – บูร์โกส (มรดกโลก) – บิลเบา

Day : 4

บิลเบา – ซานติยานา เดล มาร์ – กิฆอน

Day : 5

กิฆอน – โอเวียโด (มรดกโลก) – ลูโก้ (มรดกโลก)

Day : 6

ลูโก้ – ซานดิเอโก้ เดอ คอมโพสเตลล่า(มรดกโลก) – บราก้า (มรดกโลก)

Day : 7

บราก้า – ปอร์โต้ (มรดกโลก) – ชมเมืองเก่า – ร้านหนังสือเลลโล – ล่องเรือชมแม่น้ำดูโร

Day : 8

ปอร์โต – โคอิมบรา (มรดกโลก) – ฟาร์ติมา – ลิสบอน

Day : 9

ลิสบอน – แหลมโรก้า – ซินตร้า (มรดกโลก) – พระราชวังแห่งชาติเปนา – ลิสบอน – ชมเมือง

Day : 10

ลิสบอน – หอคอยเบเล็ง – อนุสาวรีย์ดิสคัฟเวอรี่ – เดินทางกลับ

Day : 11

อิสตันบูล – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว

     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด

             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน  
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
             -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน

          กรณีมีสลิปหลักฐานการโอน
             -  ส่งรูปสลิปการโอนเงินแจ้งทาง Line Official ของบริษัทไอดี @sunrisetravel

             กรณีมีไม่มีหลักฐานการโอน
             -  จำนวนเงินที่ชำระ
             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน 
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
             - แจ้งช่องทางที่ทำรายการโอนเข้ามา เช่น โอนผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร, ผ่านโมบายแบงค์กิ้ง , ผ่านตู้ ATM เป็นต้น

จำนวนผู้เข้าชม 54 ครั้ง