เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

08.00 - 19.00 น.

เราช่วยคุณได้

@sunrisetravel

Travel License : 11/01810

หน้าแรก

/

ทัวร์ญี่ปุ่น

/

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SNOWLAND 6วัน 4คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SNOWLAND 6วัน 4คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SNOWLAND 6วัน 4คืน

เที่ยวญี่ปุ่น HOKKAIDO SNOWLAND 6วัน 4คืน ขึ้นกระเช้าเม้าท์ฮาโกดาเตะ ชมวิวฮาจิมันซากะ ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ ป้อมปราการโกเรียวคาคุสวนสาธารณะรูปดาวห้าแฉก ท่าเรือและโกดังอิฐแดง สกีรีสอร์ท คลองโอตารุ ถนนซาไกมาจิ ชิโรอิโคอิบิโตะพาร์ค พักโรงแรม 4ดาว ออนเซ็น บุฟเฟ่ต์ปิ่งย่างอิ่มไม่อั้นขาปูยักษ์ 3ชนิด

รหัสทัวร์

JP_TG00422

ประเทศ

ญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

15 มี.ค. 67 - 04 เม.ย. 67

จำนวนวัน

6วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

59,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Thai Airways

มี.ค. 67

59,900฿

15-20

เม.ย. 67

64,900฿

03-08

64,900฿

04-09

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

15 มี.ค. 67 - 20 มี.ค. 67

59,900

57,900

55,900

10,000

-

37,900

32

03 เม.ย. 67 - 08 เม.ย. 67

64,900

62,900

60,900

10,000

-

39,900

32

04 เม.ย. 67 - 09 เม.ย. 67

64,900

62,900

60,900

10,000

-

39,900

32

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินชิโตเซ่

Day : 2

เมืองโนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ - ภูเขาโชวะชินซัง - ขึ้นกระเช้าเม้าท์ฮาโกดาเตะ - ชมวิวฮาจิมันซากะ

Day : 3

ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - ป้อมปราการโกเรียวคาคุ(สวนสาธารณะรูปดาวห้าแฉก) - ท่าเรือและโกดังอิฐแดง - ทะเลสาบโทยะ - สกีรีสอร์ท

Day : 4

เนินพระพุทธเจ้า - ห้างมิตซุย เอ้าท์เล็ต - ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ + ย่านซูซูกิโนะ - บุฟเฟ่ต์ปิ่งย่างอิ่มไม่อั้นขาปูยักษ์ 3ชนิด

Day : 5

ตลาดปลานิโจ - ชิโรอิโคอิบิโตะพาร์ค - นั่งรถไฟท้องถิ่น - เมืองโอตารุ – ถนนซาไกมาจิ - อิออนพลาซ่า

Day : 6

สนามบินชิโตเซ่ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ(กรุงเทพฯ)

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว

     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด

             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน  
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
             -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน

          กรณีมีสลิปหลักฐานการโอน
             -  ส่งรูปสลิปการโอนเงินแจ้งทาง Line Official ของบริษัทไอดี @sunrisetravel

             กรณีมีไม่มีหลักฐานการโอน
             -  จำนวนเงินที่ชำระ
             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน 
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
             - แจ้งช่องทางที่ทำรายการโอนเข้ามา เช่น โอนผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร, ผ่านโมบายแบงค์กิ้ง , ผ่านตู้ ATM เป็นต้น

จำนวนผู้เข้าชม 61 ครั้ง