เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

08.00 - 19.00 น.

เราช่วยคุณได้

@sunrisetravel

Travel License : 11/01810

หน้าแรก

/

ทัวร์ญี่ปุ่น

/

ทัวร์ญี่ปุ่น TOHOKULAND SAKURA 6วัน 4คืน JL

ทัวร์ญี่ปุ่น TOHOKULAND SAKURA 6วัน 4คืน JL

ทัวร์ญี่ปุ่น TOHOKULAND SAKURA 6วัน 4คืน JL

เที่ยวญี่ปุ่น ไซตามะ ฟุกุชิมะ ยามากาตะ เซนได มิยากิ ชม ดอกซากุระ ณ สวนฟุนาโอกะ โจชิ ชม สวนดอกท้อฮานะโมโมะ โนะซาโตะ ชม หมู่บ้านโออุจิ จูกุ ชม ปราสาทสึรุกะ แช่ออนเซ็น

รหัสทัวร์

JP_JL00160

ประเทศ

ญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

07 เม.ย. 67 - 08 เม.ย. 67

จำนวนวัน

6วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

69,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Japan Airlines

เม.ย. 67

69,900฿

07-12

69,900฿

07-13

69,900฿

08-13

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

07 เม.ย. 67 - 12 เม.ย. 67

69,900

69,900

67,900

10,000

-

47,900

30

07 เม.ย. 67 - 13 เม.ย. 67

69,900

69,900

69,900

10,000

-

47,900

30

08 เม.ย. 67 - 13 เม.ย. 67

69,900

69,900

69,900

10,000

-

47,900

30

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินฮาเนดะ

Day : 2

เมืองคาวาโกเอะ - ถนนเมืองเก่าคุระซึคุริ + ย่านคาชิย่า โยโกโช - ชมซากุระคุมางายะ ซาโนะ เอาท์เล็ต

Day : 3

เมืองฟุกุชิมะ - หมู่บ้านโออุจิ จูกุ - ปราสาทสึรุกะ - อุโมงค์ดอกซากุระริมธารน้ำคันนนจิ - ทะเลสาบอินาวาชิโระ - ออนเซ็น

Day : 4

เมืองยามากาตะ - สวนสาธารณะคะโจ - วัดยามาเดระ+สะพานโฮจู - เมืองเซนได - ย่านอิจิบันโจ

Day : 5

ชมซากุระสวนฟุนาโอกะ โจชิ + ฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ - สวนดอกท้ออีซากะ ฮานาโมโมะ โนะ ซาโตะ - นั่งรถไฟชินคันเซน

Day : 6

วัดอาซากุสะ + วิวโตเกียวสกายทรี - **ย่านชินจูกุ(แมว 3มิติ) - อิออนพลาซ่า - สนามบินนาริตะ

Day : 7

สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ(กรุงเทพฯ)

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว

     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด

             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน  
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
             -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน

          กรณีมีสลิปหลักฐานการโอน
             -  ส่งรูปสลิปการโอนเงินแจ้งทาง Line Official ของบริษัทไอดี @sunrisetravel

             กรณีมีไม่มีหลักฐานการโอน
             -  จำนวนเงินที่ชำระ
             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน 
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
             - แจ้งช่องทางที่ทำรายการโอนเข้ามา เช่น โอนผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร, ผ่านโมบายแบงค์กิ้ง , ผ่านตู้ ATM เป็นต้น

จำนวนผู้เข้าชม 39 ครั้ง